Vrije expressie

Jouw stem is een uniek en zeer persoonlijk instrument dat zicht geeft op jouw binnenwereld. Op wie jij bent en wat er in je leeft. De stem als spreekwoordelijke spiegel van de ziel. Ons stemgeluid zegt vaak zoveel meer dan we met woorden kunnen uitdrukken. Door je stem de ruimte te geven kom je in contact met je vitaliteit en kracht en ontdek je ook wat jou tegenhoudt om je vrijer te uiten en voluit te leven. Daarover gaat stembevrijding.

Eigenheid

Stembevrijding gaat niet over je best doen om een mooi liedje te zingen maar over jezelf openen voor wat er oprecht in jou omgaat. Dat laten horen maakt de weg vrij om helemaal jezelf te zijn en jouw eigenheid en waarheid te laten klinken. Elke keer dat jij je inhoudt, je woorden of je emoties inslikt, geef je jezelf onbewust de boodschap dat jij er niet helemaal mag zijn. Wij nodigen je uit om jezelf te verwelkomen met alles wat er is, jezelf te laten horen in zowel je kracht als in je kwetsbaarheid. Jezelf zo te uiten, maakt je een vrijer mens.

Meer vrijheid

Met stembevrijding gaan we op zoek naar onze vrije stem. Hoe kun je je vrij en onbevangen uiten en jezelf laten zien en horen. Dat hangt nauw samen met de zoektocht naar onze innerlijke vrijheid. Als je die kunt vergroten gaat er een wereld voor je open. Een ruimere wereld waarin nieuwe dingen kunnen ontstaan. Waarin je meer je eigen ruimte en plek kunt innemen. Dat gaat over de handrem eraf halen en moedige stappen zetten, in leven en werk.

Improviseren

Je stem verkennen in een veilige sfeer in een kleine groep is een geweldige beleving. Het gaat niet om techniek, prestaties of ingewikkeldheden. De kracht zit in de eenvoud. Om mee te kunnen doen hoef je dan ook niet te kunnen zingen of een geoefende stem hebben. We doen eenvoudige bewegings- en ademhalingsoefeningen, en improviseren met klanken en geluiden. Zo stemmen we spelenderwijs op onszelf en elkaar af.

Tot leven komen!

Dat is waar stembevrijding toe uitnodigt. Niet alleen een prachtige vorm van zelfexpressie, maar bovenal een krachtige ingang voor tal van levensvragen en thema’s. Voor de (her)ontdekking van de eigen kracht. Voor jong en oud, voor het individu en groepen, particulieren en organisaties. Eigenlijk voor iedereen.

Wat levert stembevrijding je op:

  • Je voelt je vrijer om je ruimte in te nemen en je te uiten.
  • Je integreert je kwetsbaarheid en je kracht.
  • Je neemt meer verantwoordelijkheid voor wat jij wilt.
  • Je ervaart meer levenslust en plezier in de dingen die je doet.
  • Je hebt meer bewustzijn over wie jij bent en weet je kracht beter te waarderen.
  • Je ben je bewust van wat jou tegenhoudt en doorbreekt oude patronen.
  • Je bent in staat om meer vanuit eigenheid en bezieling te leven.
  • Je leeft meer toekomstgericht, maakt keuzes en slaat nieuwe wegen in.

Werkwijze

Wij werken volgens het principe van ervaringsgericht leren. Door te doen en te ervaren beklijven dingen, en ontstaat een basis voor wezenlijke verandering.  Naast vrije stem- en dansexpressie werken we met zowel actieve als meer verstilde vormen van meditatie en met emotioneel bewustzijnswerk.

Individuele begeleiding

Naast groepsactiviteiten kun je ook kiezen voor individuele begeleiding. Als je een persoonlijke vraag of thema uit wilt werken, en een voorkeur hebt voor 1-op-1 werken. Zoek gerust contact met een van ons om de mogelijkheden te bespreken.

Lees ook het antwoord op veelgestelde vragen